Produktová a marketingová strategie

Product and marketing strategy

..jak správně vytvořit a implementovat produktovou a marketingovou strategii.. Každá firma k dobrému produktu potřebuje dobře zpracovanou strategii (způsob a formu), jak tento produkt dostat správně na trh, a tak z něj tvořit hodnoty. Velmi důležité pro správně realizovanou produktovou a marketingovou strategii je řešit to jako proces, který řídíme, máme pod kontrolou, aby nedocházelo […]