OPS: Produktová a marketingová strategie

V rámci mé snahy o sdílení klíčových poznatků jednoduchou a lehce uchopitelnou formou Vám představuji druhý díl „One-Page Summary.“ Tentokrát se ponoříme do světa produktové a marketingové strategie, která může velmi usnadnit cestu k úspěšnému podnikání, ale pouze za předpokladu, že je správně nastavena. Jaké jsou nejdůležitější otázky a postupy pro efektivní řízení produktové a […]

Vizuální řízení v době digitalizace

Bez vizualizace a vizuálního managementu si dnes nelze představit fungování žádné organizace. Vizuální řízení se týká každého procesu ve společnosti. V dnešní době je jen nutné najít ty správné formy vizualizace – vizuální tabule v digitální i fyzické formě – andony, čáry na podlahách, eskalační tabule, identifikace neshod ve výrobě, Kanban apod. Podle mě je […]

Strategie jako stav mysli: Kniha a PRO VÝROBA Tour

V rámci PRO VÝROBA Tour 2023, která probíhala z 19. na 20.10.2023 ve firmě GRUND s tématickým zaměřením na Rodinné firmy jsme završili celý cyklus a to křtem knihy – STRATEGIE JAKO STAV MYSLI. Touto cestou bych rád poděkoval Jindru Minxovi za možnost s ním tuto knihu napsat. Vděčím mu za inspirující rozhovory, podněty, nad […]

Optimalizace a zkracování průběžné doby výrobku

V poslední době se stále více setkávám s požadavkem, aby se produkt dostal přes výrobu v co nejkratším čase. Nevím, zda je to způsobeno finanční krizí a následně tím, že žádná firma nechce vázat finanční prostředky ve zbytečných zásobách, nebo je to prostě snaha co nejrychleji obsloužit zákazníka. I když tento požadavek je momentálně aktuální, […]

Rozhovor: Rodinné firmy – Hodnoty rodinných firem a jejich transformace

V posledních letech intenzivně spolupracuji s rodinnými firmami a toto téma – téma rodinných firem – je mi velmi blízké s ohledem na strategii, inovace a nástupnictví, takže jsem se rozhodl zaměřit se právě na něj. Dnes vychází první díl ze série tří inspirativních rozhovorů s Jirkou Grundem, které jsme natočili v jejich prostorách společnosti […]

Rozhovor: Rodinné firmy

Mé poslední video zakončilo sérii Strategie jako stav mysli s Jindrou Minxem. Dnešním dnem a tímto videem začíná nová série, která se věnuje tématice rodinných firem a jako host v ní bude působit Jiří Grund, jehož rodina vlastní firmu GRUND. Rodinné firmy mají jedinečný půvab a osobitost. Jsou to podniky, které v sobě nesou nejen […]

Rozvíjej svůj hodnotový tok

Každý se již setkal s pojmem hodnotový tok, kteří si mnozí spojí s nástrojem VSM (Value Stream Mapping) nebo mapování hodnotového toku. Pod hodnotovým tokem chápeme všechny procesy (zvyšující hodnotu / nezvyšující hodnotu), které jsou na „cestě“ od vstupního materiálu (obecně vstupu) k výslednému produktu nebo službě. Hodnota v našem chápání je to, za co […]

OPS: Strategie a základní vzorec fungování

Od dnešního dne budou na webu pravidelně zveřejňovány články v novém formátu nazvaném „One-Page Summary“, což je stručné shrnutí vybraného článku z webu do jediné stránky, která vám poskytne klíčové informace a pochopení daného tématu na první pohled. S One-Page Summary bude možné lépe komunikovat důležité informace a zajistit, aby byly snadno dostupné a sdílitelné […]

Podnikatelský model a jeho vazba na inovace a strategii

Podnikatelský model jako součást strategie se prolíná celým procesem tvorby strategie. Tento model popisuje v základě to, jak podnik funguje, jak je organizován, jak mění produkt na to klíčové – přeměňuje hodnotu na aktiva, která jsou ve formě finančních prostředků klíčovým vstupem pro fungování organizace. Je to vlastně živý organismus, který má kolem sebe svůj […]

Rozhovor na téma: Rodinné firmy, jejich transformace s dlouhodobou perspektivou

V průběhu první poloviny roku jsem postupně uvedl sérii tří rozhovorů na téma Strategie jako stav mysli. Celá série má vazbu na připravovanou knihu, kterou píšeme spolu s Jindrou Minxem. Nebylo snadné tuto sérii připravit, avšak celá tato zkušenost a zpětná vazba mně udělaly velkou radost. Přemýšlel jsem, s jakým tématem pokračovat v druhé polovině […]