Moje komunity

Komunita jako otevřené společenstvo lidí, kteří sdílí své příběhy a tvoří něco nového.

1

Komunitu vnímám jako společenství lidí, které spojují hodnoty, záměry, způsob práce a uvažování. Svojí synergií a aktivitami tak generují větší přidanou hodnotu, uspokojují své potřeby a tím posouvají sebe i svoje okolí vpřed.

2

V rámci společenství se sdílejí příběhy, příklady, metodiky a nástroje, které mohou inspirovat a zároveň tvoří základ důvěry.

3

Členové komunity spolu komunikují otevřeně, dávají si zpětnou vazbu a to je může posouvat vpřed a zlepšovat tím sebe samotné i celou komunitu.

Jsem členem komunit, kterým mohu být nápomocný svými aktivitami

BDS Group

 • Zástupce majitele, předseda představenstva holdingu a správce svěřeneckého fondu zodpovědný za tvorbu a implementaci strategie a hledání nových příležitostí.
 • BD SENSORS je technologickou firmou, která je důležitou součástí holdingu, zabývající se výrobou tlakoměrné techniky, kterou dodává do celého světa. Je součástí skupiny BDS Group, která rozvíjí více oblastí produktového zaměření – od vývoje vesmírných aplikací až po oblasti jako IoT, rozvoj lidí, biometrické systéme apod.

i2M

 • Spolupráce hlavně s Jindřichem Minxem na idejích, myšlenkách, diskusích, které se zaměřují na oblast strategií, inovací a způsobu a formy nástupnictví v organizacích.
 • I2M tvoří místo, kam zákazníci a partneři přicházejí pro INSPIRACE, stávají se součástí tvorby užitečných INOVACÍ využívajících ZKUŠENOSTI PROVĚŘENÉ PRAXÍ.

Nadační fond vzdělávání a podnikání

 • Člen správní rady, porotce a expert Soutěž & podnikej
 • Nadační fond vzdělávání a podnikání podporuje a rozvíjí inovativní myšlení mezi studenty napříč vzdělávacím systémem.
 • Aktivity nadačního fondu se v současné době zaměřují především na studenty středních škol, u kterých rozvíjí předně jejich podnikavost v rámci různých aktivit a projektů – Soutež & Podnikej, MAXP, Quest: Podnikej a další.

ProLean

 • Konzultant
 • ProLean je tým lidí, který řeší problematiku implementace a rozvoje štíhlých procesů formou koučování, poradenství a tréninků.

edunett

 • Lektor
 • Edunett je vzdělávací platforma, která je postavená na praktických zkušenostech lidí z praxe, simulačních hrách a aplikacích v reálných procesech.

BDS Group

 • Zástupce majitele, předseda představenstva holdingu a správce svěřeneckého fondu zodpovědný za tvorbu a implementaci strategie a hledání nových příležitostí.
 • BD SENSORS je technologickou firmou, která je důležitou součástí holdingu, zabývající se výrobou tlakoměrné techniky, kterou dodává do celého světa. Je součástí skupiny BDS Group, která rozvíjí více oblastí produktového zaměření – od vývoje vesmírných aplikací až po oblasti jako IoT, rozvoj lidí, biometrické systéme apod.
 •  

i2M

 • Spolupráce hlavně s Jindřichem Minxem na idejích, myšlenkách, diskusích, které se zaměřují na oblast strategií, inovací a způsobu a formy nástupnictví v organizacích.
 • I2M tvoří místo, kam zákazníci a partneři přicházejí pro INSPIRACE, stávají se součástí tvorby užitečných INOVACÍ využívajících ZKUŠENOSTI PROVĚŘENÉ PRAXÍ.

Nadační fond vzdělávání a podnikání

 • Člen správní rady, porotce a expert Soutěž & podnikej
 • Nadační fond vzdělávání a podnikání podporuje a rozvíjí inovativní myšlení mezi studenty napříč vzdělávacím systémem.
 • Aktivity nadačního fondu se v současné době zaměřují především na studenty středních škol, u kterých rozvíjí předně jejich podnikavost v rámci různých aktivit a projektů – Soutež & Podnikej, MAXP, Quest: Podnikej a další.

ProLean

 • Konzultant
 • ProLean je tým lidí, který řeší problematiku implementace a rozvoje štíhlých procesů formou koučování, poradenství a tréninků.

edunett

 • Lektor
 • Edunett je vzdělávací platforma, která je postavená na praktických zkušenostech lidí z praxe, simulačních hrách a aplikacích v reálných procesech.