Moje komunity

Komunita jako otevřené společenstvo lidí, kteří sdílí své příběhy a tvoří něco nového.

1

Komunitu vnímám jako společenství lidí, které spojují hodnoty, záměry, způsob práce a uvažování. Svojí synergií a aktivitami tak generují větší přidanou hodnotu, uspokojují své potřeby a tím posouvají sebe i svoje okolí vpřed.

2

V rámci společenství se sdílejí příběhy, příklady, metodiky a nástroje, které mohou inspirovat a zároveň tvoří základ důvěry.

3

Členové komunity spolu komunikují otevřeně, dávají si zpětnou vazbu a to je může posouvat vpřed a zlepšovat tím sebe samotné i celou komunitu.

Jsem členem komunit, kterým mohu být nápomocný svými aktivitami

BD SENSORS
BDS Group

 • Zástupce majitele v roli správce svěřeneckého fondu, člen managementu firmy zodpovědný za tvorbu a implementaci strategie a hledání nových příležitostí.
 • BD SENSORS je technologická firma zabývající se výrobou tlakoměrné techniky, kterou dodává do celého světa. Je součástí skupiny BDS Group, která rozvíjí více oblastí produktového zaměření- od vývoje vesmírných aplikací až po oblasti jako IoT, rozvoj lidí, biometrické systéme apod.

i2M

 • Spolupráce hlavně s Jindřichem Minxem na idejích, myšlenkách, diskusích, které se zaměřují na oblast strategií, inovací a způsobu a formy nástupnictví v organizacích.
 • I2M tvoří místo, kam zákazníci a partneři přicházejí pro INSPIRACE, stávají se součástí tvorby užitečných INOVACÍ využívajících ZKUŠENOSTI PROVĚŘENÉ PRAXÍ.

Soutěž & Podnikej

 • Porotce a expert
 • Úžasná platforma (a nadace), cílem které je naučit studenty podnikat a startovat jejich vlastní projekty, které je baví.

LSC Group

 • Konzultant
 • LSC je komunitou lidí, jejichž posláním je pomáhat ve vedení, hledání synergie a tvorba komunit, čímž podporují Karlovarský region.

ProLean

 • Konzultant
 • ProLean je tým lidí, který řeší problematiku implementace a rozvoje štíhlých procesů formou koučování, poradenství a tréninků.

edunett

 • Lektor
 • Edunett je vzdělávací platforma, která je postavená na praktických zkušenostech lidí z praxe, simulačních hrách a aplikacích v reálných procesech.

Správce svěřeneckého fondu a člen rady svěřeneckých fondů

 • Správce svěřeneckého fondu zodpovědný za nastavení a realizaci dlouhodobé strategie fondu s cílem rozvíjet jeho aktiva a naplňovat tak status fondu.
 • Člen rady svěřeneckých fondů – jako člen jsem zodpovědný za fungování fondu a to hlavně v oblasti inovací, strategie a rozvoje fondu.

BD SENSORS
BDS Group

 • Zástupce majitele v roli správce svěřeneckého fondu, člen managementu firmy zodpovědný za tvorbu a implementaci strategie a hledání nových příležitostí.
 • BD SENSORS je technologická firma zabývající se výrobou tlakoměrné techniky, kterou dodává do celého světa. Je součástí skupiny BDS Group, která rozvíjí více oblastí produktového zaměření- od vývoje vesmírných aplikací až po oblasti jako IoT, rozvoj lidí, biometrické systéme apod.

i2M

 • Spolupráce hlavně s Jindřichem Minxem na idejích, myšlenkách, diskusích, které se zaměřují na oblast strategií, inovací a způsobu a formy nástupnictví v organizacích.
 • I2M tvoří místo, kam zákazníci a partneři přicházejí pro INSPIRACE, stávají se součástí tvorby užitečných INOVACÍ využívajících ZKUŠENOSTI PROVĚŘENÉ PRAXÍ.

Soutěž & Podnikej

 • Porotce a expert
 • Úžasná platforma (a nadace), cílem které je naučit studenty podnikat a startovat jejich vlastní projekty, které je baví.

LSC Group

 • Konzultant
 • LSC je komunitou lidí, jejichž posláním je pomáhat ve vedení, hledání synergie a tvorba komunit, čímž podporují Karlovarský region.

ProLean

 • Konzultant
 • ProLean je tým lidí, který řeší problematiku implementace a rozvoje štíhlých procesů formou koučování, poradenství a tréninků.

edunett

 • Lektor
 • Edunett je vzdělávací platforma, která je postavená na praktických zkušenostech lidí z praxe, simulačních hrách a aplikacích v reálných procesech.

Správce svěřeneckého fondu a člen rady svěřeneckých fondů

 • Správce svěřeneckého fondu zodpovědný za nastavení a realizaci dlouhodobé strategie fondu s cílem rozvíjet jeho aktiva a naplňovat tak status fondu.
 • Člen rady svěřeneckých fondů – jako člen jsem zodpovědný za fungování fondu a to hlavně v oblasti inovací, strategie a rozvoje fondu.