Můj příběh

Příběh, který v sobě pojí různé profesní role – manažer, lídr, kouč a mentor, stratég a vizionář, který rád transformuje, pomáhá, inspiruje a posouvá lidi a věci vpřed.

Máte otázku?

Už za mého studia na univerzitě mě velmi zajímalo fungování organizací, způsob organizace práce, způsoby inovací, tvorby strategií a mnoho dalších věcí. Měl jsem tu příležitost vidět úspěšné, ale i méně úspěšné podnikatelské příběhy, a to ne jen u nás, ale i v rámci Evropy, Spojených států, Číny, Japonska, Koreje, případně Taiwanu. 

Každý z příběhů mě něčím ovlivnil, něco mě naučil, něčím mě zaujal. Tyto příběhy jsem vnímal z různých rolí, a to či už jako průmyslový inženýr, konzultant, projektový manažer, jednatel, manažer, ředitel, krizový manažer, podnikatel, správce fondu, člen rady fondu, člen správní rady. Uvědomil jsem si, že každá organizace je taková, jaká je v ní kultura, kterou tvoří majitelé a klíčoví lidé. Organizace je jako živý organismus, který je plný talentovaných lidí a lidí, kteří mají chuť, energii a motivaci být její hybnou silou – je jen na nás, abychom je viděli, inspirovali a vedli. Věřím v důvěru a inspiraci, což jsou pro mě klíčové hodnoty.

I na základě toho jsem se věnoval oblastem jako jsou inovace – strategické řízení – štíhlý managment – průmyslové inženýrství – rozvoj lidí a organizací. Rád integruji, propojuji – v integraci vidím smysl, protože formuje směr společného fungování věcí. Nové metody, techniky, nástroje, modely řízení, modely pro inovační managment, které neustále přicházejí, mají svůj základ velmi podobný, a proto ne vždy je třeba hledat něco, co je nové. Naopak je třeba se rozhlédnout okolo sebe – hledat příklady ve svém okolí, inspirovat se, být součástí komunity.

Své myšlenky, přístupy a znalosti se snažím sdílet i v rámci své akademické sféry na přednáškách, a to ať už na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ČVUT v Praze, případně na VUT v Brně nebo na Západočeské univerzitě v Plzni.

To je i mojí volbou – být Vám možným kompasem, který vás může inspirovat a nasměrovat při přeměně vás a vaší organizace.

Poznejte mě blíž skrze rozhovor

Principy aktivit, které mě naplňují a dělají mi radost

..je to zajímavé a nové..
..je to unikátní..
..pomáhá to někomu..
..propojuje a vytváří to synergii..

Moje hodnoty

Důvěra

Osobně ji vnímám jako vztah k sobě samotnému a ke svému okolí, kterou je třeba neustále budovat a rozvíjet skrz komunikaci a zpětnou vazbu.

Radost

Věci, které v životě převážně dělám, mě musí těšit, poskytovat seberealizaci a dávat smysl. Zároveň v sobě musejí mít prvky udržitelnosti.

Inspirace

Každý projekt, aktivita, kterou v životě udělám, případně znalost a zkušenost, kterou získám, může někomu v mém okolí pomoct, něco nového naučit a tím inspirovat.

Kdo mě formoval a jak?

Kromě mých rodičů, prarodičů a mé rodiny mě v profesním životě ovlivnilo mnoho lidí, avšak některým vděčím za výrazný posun a formování.

Ján Košturiak

První člověk, který mě přivedl k průmyslovému inženýrství, ukázal mi praxi a představil, o čem tato role je. Zároveň mu vděčím za svůj rozvoj v mých začátcích. Měl odvahu dát mi šanci.

Róbert Debnár

Můj školitel a mentor, který mě v začátcích formoval a dával mně tak potřebnou zpětnou vazbu při mých prvních akademických krocích, prvních odborných článcích a prezentacích.

Luděk Šofr

Uvědomil jsem si, že být aktivní ve svém okolí, v obci a pomáhat každému okolo sebe není přirozené a Luděk je příkladem toho, že je možné kombinovat svoji roli podnikatele s rolí starosty, člena komunity a dobrého přítele.

Tracy Smith

Lídr, úžasný a pracovitý člověk, který mi ukázal skutečnou podstatu vedení lidí s vazbou na strategii. Zároveň jsem se naučil, jak správně kombinovat a vnímat strategii s propojením na velmi podstatný Genba přístup.

Jan Lemfeld

Vytrvalostí, rozhledem, orientací na budoucnost a hledáním příležitostí, které jsou potřebné pro budování firmy a organizace tak, aby mohla plnit své cíle. Není jednoduché dělat v životě rozhodnutí, které mohou tak dramaticky měnit směr podnikání.

Dušan Dostál

Svým přirozeným přístupem k realizaci změn a implementaci principů štíhlé organizace. Odvahou se postavit na vlastní nohy, začít tvořit svůj vlastní příběh a zapojit do něj svoji rodinu a blízké okolí.

Jose Cuadrado

Otevřeností a globálním pohledem na řešení produktu, jeho úrovně inovací a v tvorbě obchodního modelu. Opět jsem se přitvrdil v tom, že v organizaci je důležité netvořit mezery, ale propojovat vše mezi sebou v jeden živý organismus - a zároveň netvořit mezery mezi svými rolemi v životě.

Karel Mareček

Přirozeností a pragmatickým přístupem v řešení jakékoliv situace. Vytrvalostí v řešení technických výzev a neuvěřitelným rozhledem v oboru. Uvědomil jsem si, že vložená důvěra se musí pravidelně a vzájemně doplňovat.

Tom Tang

Svojí nesmírnou pracovitostí a zároveň schopností oddychovat a čerpat sílu ze svého nitra. Zákon zachování energie je tak univerzální zákon a princip, že i v tom nejtěžším okamžiku ji může člověk "načerpat" a jít dál.

Gerhard Knop

Naše začátky nebyly jednoduché, ale trpělivost, rozhled a otevřenost nás spojila a dala tak možnost vzniknout nové příležitosti LSC a jsem vděčný, že mohu být součástí její komunity.

Jindřich Minx

S Jindrou jsme různé generace. Přesto jsme postupem času přicházeli na velmi podobné závěry, principy a přístupy při diskusích nad tématem – Strategie. Vážím si na něm jeho životní energie a chuti předávat své zkušenosti a znalosti dál.