oUyCkLcmepLF9sdRtPbk9D
Optimalizace a zkracování průběžné doby výrobku
V poslední době se stále více setkávám s požadavkem, aby se produkt dostal přes výrobu v co nejkratším čase. Nevím, zda je to způsobeno finanční krizí...
Obrázek1
Podnikatelský model a jeho vazba na inovace a strategii
Podnikatelský model jako součást strategie se prolíná celým procesem tvorby strategie. Tento model popisuje v základě to, jak podnik funguje, jak je organizován,...
111
Model řízení strategie a její realizace
Strategie je součástí základního fungování organizace. Každá organizace má svou strategii v určité formě vytvořenou. Její úspěch však záleží na jejím správném...
WhatsApp Image 2023-04-16 at 21.33
Manažer změn a role průmyslového inženýra
Průmyslového inženýrství prošlo v posledních letech velkým vývojem a muselo velmi rychle reagovat na nové potřeby průmyslu a nových podnikatelských systémů....
istockphoto-1193782223-612x612
Štíhlý podnik a strategie zaměřená na realizaci
Dnes, možná i více než za poslední dekádu vnímáme výrazné změny kolem sebe v rámci našeho podnikatelského prostředí. Křivka růstu se zpomalila, v některých...
way
Realizace produktové strategie - (ne)existuje jen jedna cesta
Existuje 16 základních oblastí, na které se zaměřujeme při tvorbě produktové, marketingové a prodejní strategie. Tyto oblasti nám pomáhají při realizaci...
WhatsApp Image 2023-01-15 at 21.41
Strategie a základní vzorec fungování
Strategie je výsledkem tvůrčího procesu v organizaci a integruje v sobě hodnoty, poslání, vizi a klíčové cíle. Je to klíčový dokument, podklad, který nám...
Motivation
Motivace jako součást týmové práce
Motivační systémy jsou velmi dynamické a jejich efektivita závisí na mnoha faktorech, jako jsou systém rozvoje pracovníků v podniku na úrovni podnikové...
Flexibility
Flexibilita – jeden z principů produkčních systémů
Vezmeme-li si vývoj produkčních systémů a požadavky na něj, tak se za posledních několik let setkáváme hlavně s jedním požadavkem, a to je flexibilita....
lean
The Oobeya Model - The Way to Focus on your Key Initiatives
As you know most organizations have two worlds like an iceberg in the sea. The first world is visible for us but be careful because we only see the tip...
Compass
Vedení týmu s dlouhodobou perspektivou
Klade dnešní doba větší nároky na naše manažery a lídry v oblasti rozvoje a řízení týmu nebo si spíše uvědomujeme důsledky a následky toho, že jsme se...
Lean
Lean Design a směrování našich aktivit
Jaké máme dnes možnosti v oblasti tvorby naší podnikatelské strategie? V zásadě existují dvě základní. Ta první se zaměřuje na optimalizaci nákladů a eliminaci...
1 2