pexels-polina-zimmerman-3782142
Cíle organizace s vazbou na strategii
Cílem rozumíme měřitelný parametr, kterého chceme dosáhnout v definovaném čase. Nepleťme si cíle s ambicemi a aspiracemi. V zásadě platí, že jen ten, kdo...
0_bPyocW4b86-4wc9i
Prostředí organizace - na co se zaměřit a proč?
Každá organizace existuje v prostředí, které ji ovlivňuje, a to ať už přímo nebo nepřímo. Při tvorbě strategie je třeba tyto vazby popsat a využít. Mohou...
workers-maintain-machine-in-plant
Výrobní prostředek jako zdroj hodnoty
V jednom z předchozích článků jsem psal o výrobním pracovišti jako o základě produkčního systému. Výrobní pracoviště vnímám jako nejmenší organizační jednotku...
111
Dobrý plán = základ pro strategické plánování
Plán je výsledkem procesu plánování, který musí obsahovat nejen samotný plán, ale musí řešit i rizika a samotnou realizaci. Tento plán vzniká v rámci vašeho...
visual-management-usage-in-factory-with-the-workers-watching---some-of-them-are-standing-and-some-of
Výrobní pracoviště = základ výrobního systému
Výroba je jako živý organismus, který potřebuje mít jasně definované parametry svého řízení. Základem výroby je pracoviště. Při návštěvě společností a...
oUyCkLcmepLF9sdRtPbk9D
Optimalizace a zkracování průběžné doby výrobku
V poslední době se stále více setkávám s požadavkem, aby se produkt dostal přes výrobu v co nejkratším čase. Nevím, zda je to způsobeno finanční krizí...
Obrázek1
Podnikatelský model a jeho vazba na inovace a strategii
Podnikatelský model jako součást strategie se prolíná celým procesem tvorby strategie. Tento model popisuje v základě to, jak podnik funguje, jak je organizován,...
111
Model řízení strategie a její realizace
Strategie je součástí základního fungování organizace. Každá organizace má svou strategii v určité formě vytvořenou. Její úspěch však záleží na jejím správném...
WhatsApp Image 2023-04-16 at 21.33
Manažer změn a role průmyslového inženýra
Průmyslového inženýrství prošlo v posledních letech velkým vývojem a muselo velmi rychle reagovat na nové potřeby průmyslu a nových podnikatelských systémů....
istockphoto-1193782223-612x612
Štíhlý podnik a strategie zaměřená na realizaci
Dnes, možná i více než za poslední dekádu vnímáme výrazné změny kolem sebe v rámci našeho podnikatelského prostředí. Křivka růstu se zpomalila, v některých...
way
Realizace produktové strategie - (ne)existuje jen jedna cesta
Existuje 16 základních oblastí, na které se zaměřujeme při tvorbě produktové, marketingové a prodejní strategie. Tyto oblasti nám pomáhají při realizaci...
WhatsApp Image 2023-01-15 at 21.41
Strategie a základní vzorec fungování
Strategie je výsledkem tvůrčího procesu v organizaci a integruje v sobě hodnoty, poslání, vizi a klíčové cíle. Je to klíčový dokument, podklad, který nám...
1 2