Štíhlý podnik a strategie zaměřená na realizaci

Dnes, možná i více než za poslední dekádu vnímáme výrazné změny kolem sebe v rámci našeho podnikatelského prostředí. Křivka růstu se zpomalila, v některých případech zastavila a v těch horších případech se výrazně propadá. Není možné donekonečna zvyšovat obrat a produkovat stále více výrobků tak výrazným tempem, jak jsme to měli možnost sledovat v posledních […]

Realizace produktové strategie – (ne)existuje jen jedna cesta

way

Existuje 16 základních oblastí, na které se zaměřujeme při tvorbě produktové, marketingové a prodejní strategie. Tyto oblasti nám pomáhají při realizaci této strategie a zároveň nám slouží jako určité milníky. Osobně mám velmi dobrou zkušenost, pokud postupuji skrze jednotlivé oblasti. Neznamená to však, že existuje jen tato a jediná cesta. Jedním z důležitých výstupů je […]

Strategie a základní vzorec fungování

Strategie je výsledkem tvůrčího procesu v organizaci a integruje v sobě hodnoty, poslání, vizi a klíčové cíle. Je to klíčový dokument, podklad, který nám formuje naši cestu ke splnění cílů a který tvoří plán, tedy jednotlivé kroky, které skrze realizaci postupně naplňujeme. Osobně vnímáme strategii jako součást základního fungování organizace. Každá organizace má v určité […]

Produktová a marketingová strategie

Product and marketing strategy

..jak správně vytvořit a implementovat produktovou a marketingovou strategii.. Každá firma k dobrému produktu potřebuje dobře zpracovanou strategii (způsob a formu), jak tento produkt dostat správně na trh, a tak z něj tvořit hodnoty. Velmi důležité pro správně realizovanou produktovou a marketingovou strategii je řešit to jako proces, který řídíme, máme pod kontrolou, aby nedocházelo […]