Vedení týmu s dlouhodobou perspektivou

Compass

Klade dnešní doba větší nároky na naše manažery a lídry v oblasti rozvoje a řízení týmu nebo si spíše uvědomujeme důsledky a následky toho, že jsme se této oblasti nevěnovali dost důsledně v minulosti? Pravda může být někde uprostřed, avšak spíše se přikláním k tomu, že jsme se této oblasti nevěnovali dost důsledně a zároveň […]