Rozhovor: Strategie jako stav mysli – Prostředí společnosti, strategie a její realizace

V minulém videu jsme se zaměřili na vizi, poslání a hodnoty. Nyní jsme v naší pyramidě pokročili o krok výše k internímu a externímu prostředí. Ve 3. díle budeme probírat nejen již zmíněné vnitřní a vnější prostředí firmy, ale také třeba důležitost cílů a projektů pro realizaci strategie nebo komunikaci strategie uvnitř firmy.