OPS: Podnikatelský model a jeho vazba na inovace a strategii

Ve třetím díle One-Page Summary se hlouběji ponoříme do světa podnikatelského modelu a jeho klíčové role v inovacích a strategii organizace. Jak podnikatelský model ovlivňuje schopnost inovovat a jaká je jeho vazba na celkovou strategii podniku? Společně prozkoumáme tyto otázky a objevíme, jak správně nastavený podnikatelský model může být katalyzátorem konkurenční výhody a úspěchu na trhu.