Podnikavost jako klíčová kompetence

Minulý týden jsem se zúčastnil workshopu, který jsem měl tu čest i moderovat s úžasnými lidmi z nadačního fondu vzdělávání a podnikání (Nadační fond vzdělávání a podnikání). Diskutovali jsme strategii fondu s ohledem na jeho hodnoty, poslání a vizi. Mimo jiné tam neustále zaznívalo jedno slovo a to v různých významech – podnikavost.

Začal jsem více přemýšlet nad významem tohoto slova v souvislostech a v prostředí v kterém se pohybuji – podnik, podnikatel, podnikání a podnikavost. Základ slova je podobný, avšak teprve při workshopu jsem si uvědomil více význam a smysl tohoto slova. Podnikavost je schopnost, tedy vlastnost tvořit, využívat nové příležitosti a nápady s cílem tvořit nové hodnoty v rámci sebe – svého týmu, případně celé organizace nebo svého vlastního podnikání. Neznamená to tedy, že podnikavost je výhradně vlastnost lidí, kteří podnikají a mají svou vlastní firmu.

Právě v té poslední větě jsem zjistil ten klíčový význam – podnikavost je proaktivní přístup, který může aplikovat jedinec nebo společnost k tomu, aby tvořila nové věci. Zároveň je to schopnost, kterou lze trénovat, učit a rozvíjet. Znamená to, že každý může být podnikový bez ohledu na to, zda má svou vlastní firmu nebo je jen student přemýšlející, jak efektivně využít svůj život, jak vytvořit něco nového, co ho bude vnitřně naplňovat a bavit. Ano, podnikavost musí bavit, uspokojovat a vnitřně motivovat.

Jelikož je podnikavost vlastnost, tak existují techniky a nástroje kterými se dá naučit a zdokonalit. Mladí lidé mají otevřenou mysl, protože nejsou ovlivněni zkušenostmi, svým okolím a tím pádem mají větší kreativitu, chuť něco změnit, něco nového vymyslet, být součástí zajímavé komunity. Z toho důvodu si myslím, že je důležité tyto vlastnosti a kompetence zdokonalovat již na základních a středních školách. Mám kolem sebe několik velmi šikovných studentů, kteří už v tomto věku na této vlastnosti pracují a myslím si, že si to ani neuvědomují. Podpořit podnikavost je rolí rodičů, školy a pedagogů, jako i celé společnosti.

Celý proces nemusí skončit tím, že mladý člověk založí firmu. Může skončit uvědoměním si své hodnoty právě skrz fakt, že člověk hledá nové příležitosti. Každý nemá chuť přejít do druhé fáze, najít odvahu, přijmout zodpovědnost a založit svou vlastní firmu. Může však skrze svůj nápad, myšlenku vstoupit již do stávajícího prostředí na základě spolupodílnictví, popřípadě účasti na zisku.

Upřímně mě těší, že u nás fungují podobné iniciativy a aktivity, které umožňují mladým lidem být podnikavými. Viděl jsem malé dílny, kde si mladý člověk může sám vyrobit prototyp svého produktu, vyzkoušet technické řešení, podnikatelsky bádat, experimentovat. Věřím, že podobných iniciativ se tímto zaměřením bude více a bude tak možnost efektivněji podpořit podnikavost.