Pravidlo 1:10:100

Toto pravidlo má obecné uplatnění, avšak se primárně zabývá předvýrobními procesy a procesy při výzkumu a vývoji. Pravidlo 1:10:100 je obecně platné a popisuje vliv nákladů na realizaci změny při životním cyklu výrobku. Pokud realizujeme změnu ještě ve fázi vývoje, přípravy konceptu a kreslení výkresové dokumentace, tak jsou náklady jednotkové. Pokud realizujeme změnu při ověřování […]