Rozhovor: Hodnoty, poslání a vize

V dnešním dynamickém a neustále se měnícím světě jsou hodnoty, poslání a vize pro organizace klíčové prvky, které určují směr a přístup, jakým organizace působí a rozvíjí se. Hodnoty organizace zahrnují základní principy a přesvědčení, na kterých organizace staví svou kulturu a chování. Poslání organizace je krátké vymezení toho, co organizace dělá a proč existuje. […]

Rozhovor: Strategie jako stav mysli – hodnoty, poslání a vize

Poslechněte si 2. díl zajímavého rozhovoru, který moderuje Aleš Vlk a jako hosté se účastníme já s Jindrou Minxem. Rozhovor může být poučný nejen pro majitele firem, ale i pro všechny lidi z managementu, lidi z vysokých škol – studenty a samozřejmě vedení nebo třeba pro lidi, kteří se starají o neziskové organizace. Ve videu […]