Rozhovor: Hodnoty, poslání a vize

V dnešním dynamickém a neustále se měnícím světě jsou hodnoty, poslání a vize pro organizace klíčové prvky, které určují směr a přístup, jakým organizace působí a rozvíjí se. Hodnoty organizace zahrnují základní principy a přesvědčení, na kterých organizace staví svou kulturu a chování. Poslání organizace je krátké vymezení toho, co organizace dělá a proč existuje. Vize organizace zase ukazuje, kam organizace směřuje a co chce v budoucnosti dosáhnout. Tyto tři prvky spolu tvoří základní kámen, na kterém organizace buduje svou strategii a rozhoduje o tom, jak bude řídit svůj růst a rozvoj.

Pokud Vás téma zaujalo, tak si neváhejte pustit druhý díl ze série rozhovorů „Strategie jako stav mysli“. Rozhovor moderuje Aleš Vlk a jako hosté se účastníme já s Jindrou Minxem.

Celá diskuze může být poučná nejen pro majitele firem, ale také pro všechny členy managementu, lidi z vedení univerzit a neziskových organizací a vlastně všechny, kteří se o strategii nějakým způsobem zajímají.

Ve videu naleznete odpovědi nejen na tyto dotazy:

📌 Jak důležité jsou hodnoty a jejich sdílení? Jaké hodnoty a kolik si jich nastavit? Jak často je měnit?
📌 Jaký základní dotaz si pokládáme u poslání?
📌 Jaký je základní rozdíl mezi posláním a vizí?
📌 Měla by změna ovlivnit naše hodnoty?
📌 Jak postupovat při tvorbě poslání, hodnot a vize?

Opět budou mimo jiné zmíněny zajímavé příklady a příběhy z praxe. V rámci toho bude například definován pojem „jinakost“ nebo představena technika k tvorbě poslání a vize.

Pro přesměrování na rozhovor klikněte zde.

Předem děkuji za zhlédnutí. Budu rád za Váš komentář nebo jakoukoliv jinou zpětnou vazbu.