Jak měřit neměřitelné?

S odpovědí na tuto otázku si trochu lámu hlavu už delší dobu. Tím „neměřitelným“, nebo spíše hůře měřitelným myslím procesy – například v obchodě, personalistice, technologiích, IT, e-commerce apod. Není to tak, že bychom si s tím aktuálně neuměli poradit, ale s každým novým projektem nebo aktivitou vznikají stále nové otázky. S dobou, která je […]

Kam směřuje průmyslové inženýrství?

Jsem průmyslový inženýr a tato práce je úžasná. Hlavní náplní je projektovat, tvořit, implementovat a následně optimalizovat procesy. Tento obor je oproti ostatním oborům stále relativně mladý. S velkým zájmem sleduji vývoj u nás a v zahraničí. Musím však konstatovat, že jsme bohužel opět příliš pomalí a nejsme schopni reflektovat trendy, které jsou v zahraničí. […]

Kde jsou hranice zvyšování produktivity?

S touto otázkou se setkal nebo si ji minimálně jednou v kariéře položil asi každý z vás. Kde jsou ty hranice? Na jedné straně víme, že naše produktivita práce je oproti státům v EU i některým ostatním velmi nízká. Pravdou ovšem je, že se každý rok zlepšuje. Nemusíte studovat statistiky. Stačí, když si vezmete mzdové […]

Proč ty změny nefungují?

Asi jste se s tím také potkali. Máme jasný cíl – realizovat úspěšně změnu a mít fungující systém zlepšování. Na úvod si definujete celý proces zlepšování, nastavíte si cíle, nastavíte model odměňování, rozdělíte si zodpovědnosti apod. Výsledkem je vytvořená směrnice, kterou prezentujete vašim zaměstnancům a plní očekávání čekáte, že všichni budou zlepšovat procesy a úspěšně […]

Jsme to, co…

Koncem minulého roku jsem, stejně jako mnoho dalších, revidoval své osobní poslání, vyhodnocoval jsem si cíle a plánoval nové. Tímto pro mě začal proces přípravy na nový rok. Procházel jsem si své poznámky z nedávného čtení, z projektových záznamů a z vlastních postřehů a úvah. Uvědomil jsem si, že se mi prolíná jedna myšlenka, princip, […]

Štíhlost napříč všemi procesy

Vždy zdůrazňuji, že štíhlost se netýká pouze výrobních procesů. Myslím si, že optimalizace procesů ve výrobě je podstatně jednodušší než v administrativě, servisu nebo vývoji. Z toho důvodu se do zeštíhlování procesů v těchto oblastech firmy příliš nehrnou, přestože by mohly dosáhnout potenciálně vyšších přínosů. Jedním z významných principů štíhlých produkčních systémů je právě to, […]

Vizuální řízení v době digitalizace

Bez vizualizace a vizuálního managementu si dnes nelze představit fungování žádné organizace. Vizuální řízení se týká každého procesu ve společnosti. V dnešní době je jen nutné najít ty správné formy vizualizace – vizuální tabule v digitální i fyzické formě – andony, čáry na podlahách, eskalační tabule, identifikace neshod ve výrobě, Kanban apod. Podle mě je […]

Rozvíjej svůj hodnotový tok

Každý se již setkal s pojmem hodnotový tok, kteří si mnozí spojí s nástrojem VSM (Value Stream Mapping) nebo mapování hodnotového toku. Pod hodnotovým tokem chápeme všechny procesy (zvyšující hodnotu / nezvyšující hodnotu), které jsou na „cestě“ od vstupního materiálu (obecně vstupu) k výslednému produktu nebo službě. Hodnota v našem chápání je to, za co […]

Rozvoj lidí a partnerů

Jedním z důležitých principů podnikatelského systému je rozvoj lidí a partnerů. Pod rozvojem si musíme představit kontinuální výchovu našich pracovníků a našich partnerů. Do kategorie partnerů patří hlavně síť našich dodavatelů. Pokud firma nemá definovanou jednoznačnou a dlouhodobou strategii, tak je velmi náročné realizovat tento princip. Bohužel mnoho firem tento princip rozvíjí jen verbálně. Pouze […]

Realizace změny a patent na rozum

Každý z nás se setkal s tou situací – na základě informací a znalostí, které člověk má, potřebuje provést změnu, která zajistí určité zlepšení. Plný nadšení a energie tuto změnu chce uvést do života a najednou začne narážet na různé bariéry a někdy až tvrdý odpor. S touto situací se potýká každý z nás opakovaně. […]