Vizuální řízení v době digitalizace

Bez vizualizace a vizuálního managementu si dnes nelze představit fungování žádné organizace. Vizuální řízení se týká každého procesu ve společnosti. V dnešní době je jen nutné najít ty správné formy vizualizace – vizuální tabule v digitální i fyzické formě – andony, čáry na podlahách, eskalační tabule, identifikace neshod ve výrobě, Kanban apod. Podle mě je […]

Rozvíjej svůj hodnotový tok

Každý se již setkal s pojmem hodnotový tok, kteří si mnozí spojí s nástrojem VSM (Value Stream Mapping) nebo mapování hodnotového toku. Pod hodnotovým tokem chápeme všechny procesy (zvyšující hodnotu / nezvyšující hodnotu), které jsou na „cestě“ od vstupního materiálu (obecně vstupu) k výslednému produktu nebo službě. Hodnota v našem chápání je to, za co […]

Rozvoj lidí a partnerů

Jedním z důležitých principů podnikatelského systému je rozvoj lidí a partnerů. Pod rozvojem si musíme představit kontinuální výchovu našich pracovníků a našich partnerů. Do kategorie partnerů patří hlavně síť našich dodavatelů. Pokud firma nemá definovanou jednoznačnou a dlouhodobou strategii, tak je velmi náročné realizovat tento princip. Bohužel mnoho firem tento princip rozvíjí jen verbálně. Pouze […]

Realizace změny a patent na rozum

Každý z nás se setkal s tou situací – na základě informací a znalostí, které člověk má, potřebuje provést změnu, která zajistí určité zlepšení. Plný nadšení a energie tuto změnu chce uvést do života a najednou začne narážet na různé bariéry a někdy až tvrdý odpor. S touto situací se potýká každý z nás opakovaně. […]

Angažovanost jako podmínka úspěšné realizace strategie

Psal se rok 2006 a já jsem poprvé navštívil firmu Ferox, dnešní Chart Ferox a potkal tam Bronislava Převrátila. V té době jsme měli oba úplně jiné role. Broněk v roli vedoucího výrobních procesů, který byl zodpovědný za implementaci prvků štíhlé výroby a já v roli konzultanta, specialisty na štíhlý podnik a štíhlou výrobu. Společně […]

Klíčová slova

„Důležité je, aby pracovník cítil s firmou“; „U nás pracují celé rodiny“; „Tradice“; „Osobnosti“; „Spokojený zákazník = spokojený zaměstnanec“ Tento výběr z klíčových slov a vět jsem si nevymyslel sám. Jsou to mé poznámky z rozhovoru, které jsem si udělal nedávno na jednom setkání. Osobně mě velmi zaujaly a to hned z více důvodů. Ten […]

Podnikavost jako klíčová kompetence

Minulý týden jsem se zúčastnil workshopu, který jsem měl tu čest i moderovat s úžasnými lidmi z nadačního fondu vzdělávání a podnikání (Nadační fond vzdělávání a podnikání). Diskutovali jsme strategii fondu s ohledem na jeho hodnoty, poslání a vizi. Mimo jiné tam neustále zaznívalo jedno slovo a to v různých významech – podnikavost. Začal jsem […]

Výkon = Aktivita * Kompetence

Tuto formulku jsem si nevymyslel sám. Dozvěděl jsem se ji v minulosti od Tomáše Kopeckého během workshopu, kterého jsem se zúčastnil. Tehdy jsem tomu nepřikládal velký význam. Říkal jsem si, že je to další z těch obecný formulací, jako je 1 + 1 = 3 (synergie). Postupem času jsem se k tomuto vzorci vrátil a […]

Kopírovat nám nestačí

Jeden japonský citát říká, že: „Raději pochopit než kopírovat“. Tento citát v sobě skrývá jednu velkou pravdu o implementaci a realizaci jakéhokoli nástroje nebo metody. Skoro na každém workshopu nebo tréninku se k tomuto tématu rád vracím a snažím se na něj zaměřit pozornost. Mám zkušenost, že některé metody a nástroje velmi rádi „jen“ odkopírujeme […]

Pravidlo 1:10:100

Toto pravidlo má obecné uplatnění, avšak se primárně zabývá předvýrobními procesy a procesy při výzkumu a vývoji. Pravidlo 1:10:100 je obecně platné a popisuje vliv nákladů na realizaci změny při životním cyklu výrobku. Pokud realizujeme změnu ještě ve fázi vývoje, přípravy konceptu a kreslení výkresové dokumentace, tak jsou náklady jednotkové. Pokud realizujeme změnu při ověřování […]