Štíhlý podnik a strategie zaměřená na realizaci

Dnes, možná i více než za poslední dekádu vnímáme výrazné změny kolem sebe v rámci našeho podnikatelského prostředí. Křivka růstu se zpomalila, v některých případech zastavila a v těch horších případech se výrazně propadá. Není možné donekonečna zvyšovat obrat a produkovat stále více výrobků tak výrazným tempem, jak jsme to měli možnost sledovat v posledních […]

The Oobeya Model – The Way to Focus on your Key Initiatives

lean

As you know most organizations have two worlds like an iceberg in the sea. The first world is visible for us but be careful because we only see the tip of the iceberg. In this world, you can see the visualization, information flow, good horizontal leadership, you know who your customer is, and you have clear […]

Lean Design a směrování našich aktivit

Lean

Jaké máme dnes možnosti v oblasti tvorby naší podnikatelské strategie? V zásadě existují dvě základní. Ta první se zaměřuje na optimalizaci nákladů a eliminaci plýtvání v procesech. V této strategii využíváme nástroje štíhlé výroby, Kaizenu, Lean Six Sigma a podobně. Ta druhá se orientuje na zvyšování hodnoty a užitku produktů a to ať už současných […]