Smart4Factory a integrace jako klíčový faktor

Industry 4.0

Měl jsem příležitost vystoupit na Roadshow NCP4.0 a Czechinvest se zaměřením na Digitalizaci malých a středních podniků. Při této příležitosti jsem si znova připomněl, jak klíčové vůbec je popsat si svou vlastní „skládačku“ a definici Průmyslu 4.0, jeho prvky, cíle a hlavně si ujasnit a sjednotit chápání tohoto pojmu. A to vše z velmi jednoduchého […]