Flexibilita – pouhá fráze nebo nevyhnutelnost?

V každém podniku chtějí mít všechno flexibilní – flexibilní výrobu, flexibilní linku, flexibilní zaměstnance, zkrátka flexibilitu všeho. Samozřejmě, že souhlasím s tím, jaký význam se flexibilitě přikládá. Chápu ji vdnešní době jako nevyhnutelnost 

Flexibilita však musí být postavena na principech a hodnotách a ne na nástrojích, jak jsme zvyk. Kromě všeobecné definice – schopnost vyrábět nebo montovat stávající nebo budoucí portfolio výrobků v libovolném pořadí amnožství – se spíše ztotožňuji s jinou, která více vystihuje podstatu. Flexibilita = dýchající podnikatelský systém, který umožňuje reagovat co nejrychleji na změny našeho okolí, a tím nemyslím jen výrobu. Pod pojmem flexibilita chápu hlavně systém a soubor pravidel, který nám zaručí efektivní vývoj nejen jednoho produktu za rok, ale i pěti; efektivní administrativu při 250 zaměstnancích, ale i při 500; efektivní materiálový tok při sto variantách, stejně tak při tisíci variantách výrobků 

Tuto charakteristiku flexibility jsem si nevymyslel sám. Byl to výsledek workshopu, jehož cílem bylo vytvořit, charakterizovat a uvést do života výrobní systém. V úvodu byli všichni zaslepeni nástroji průmyslového inženýrství, které známe – 5S, SMED, TPM apod. Každý tam chl vidět to své, avšak bez provázanosti na celý podnik. Potom jsme to změnili a začali jsme přemýšlet v jiné rovině. Začali jsme si klást jiné otázky: „Jak bychom charakterizovali náš systém?; Jakých cílů máme dosáhnout?; „Jak tyto aktivity spojíme napříč celým podnikem? apod. Z této diskuse jsme se dostali k tématu flexibilita a k její definici. 

Uvedení do praxe

Jak však tuto frázi uvést do života? Asi si dokážeme představit, že to ne až tak jednoduché, na druhou stranu to nemusí být tak složité. Hned na začátku je třeba definovat pojem flexibilita a potom ho zapracovat do všeho, co ve firmě tvoříme. Udělali jsme to podobně – koncept linky, zásada flexibility: 

Všechno musí být na kolečkách, mobilní a zároveň bezpečné.
Linku koncipujeme a balancujeme tak, aby na ní mohlo pracovat rozdílné množství pracovníků.
U palet využíváme princip nákupních košíků, které známe ze supermarketu.
Už při koncipování linky se snažíme využít současné vybavení ve výrobě, které je standardizované, bez velkých nároků na speciály.
Montážní a kontrolní postup musí být navržen tak, aby byl schopen podle něho montovat každý, bez ohledu na technické vzdělání a manuální zručnost.
Při přípravě využíváme princip modularity.
Každé pracoviště na lince má stejný základ, liší se jen v minimální míře apod.

Takto bych mohl pokračovat dále a vytvářet dlouhý seznam. Na první pohled je patrné, že mnohé zásady jsou protichůdné. To je správné – držme se zásady: Když mám dvě protichůdné možnosti, tak si vyberu obě. Pokud si myslíte, že to není možné, tak mi věřte, že je.  

Flexibilita není jen fráze, je to nutnost, která je potřebná. Flexibilita není čarovné slovíčko, je to způsob myšlení.