V disciplíně je svoboda 

Disciplína je velmi důležitá pro správné fungování systému. Spojení disciplíny se svobodou však může být velmi zvláštní. Disciplína je vnímána jako velmi negativní pojem. Má však mnoho ekvivalentů, které se dají používat. Disciplína znamená dodržování určitých zásad, pravidel, principů a dohod. Myslím si, že bez disciplíny není možné udržet změnu, kterou zrealizujete. S tímto problémem se v procesech setkávám velmi často. 

Jak změnu udržet?

Můžete použít různé strategie: pozitivní motivace, vysvětlování, objasňování formou příkladů, pravidelnou kontrolu apod. Zcela jistě je však potřeba na úvod začít objasňováním změny a vysvětlováním. Dnes většinou není problém vymyslet nový návrh, nové řešení nebo ho implementovat. Problémem je změnu udržet. Právě nyní řeším projekt, kde jsme navrhli nové uspořádání a organizaci ve výrobě a první dny to všechno správně fungovalo. Ke konci týdne však přestávaly změny fungovat a následující týden jsme byli tam, kde jsme byli na začátku. Situace nastala, přestože jsme nová řešení tvořili s pracovníky, změny vysvětlovali, první dny jsme pracovali s pracovníky ve výrobě, abychom je učili a realizovali změny společně. 

Kde nastala chyba?

Myslím si, že je to jako v osobním životě. Pokud chce člověk např. začít sportovat, vytvoří si svůj plán, že bude sportovat třikrát týdně, ale vydrží možná prvních pár týdnů a následně přestane. Nemá v sobě vybudovanou disciplínu a nezískal návyk, aby tyto činnosti dělal automaticky. Ano, disciplína je o návyku. Ten sezískat tím, že činnost vykonáváte pravidelně a správně. O návycích a o jejich budování píše ve své knize také Stephen R. Covey, také James Clear nebo Charles Duhigg. Velmi zajímavé knihy, které každému doporučuji. 

Jak problém vyřešit

Určitým řešením zůstává to, že změnu podpoříme vytvořením standardu, kterým tuto změnu zafixujeme. My však velmi rádi pravidla a standardy obcházíme. Někdy mám pocit, že to je tak trochu naše výborná sportovní disciplína, ve které vynikáme. Můžete ještě aplikovat prvky poka-yoke (principy chybuvzdornosti), kterým člověku zamezíte, aby mohl standard obejít. Ani při jednom z možných řešení se však nevyhnete kontaktu s pracovníky, je nutné vysvětlovat, pozitivně motivovat a pravidelně kontrolovat. 

Proč je tedy v disciplíně svoboda?

Svoboda je hlavně v tom, že pokud máte návyk (disciplínu) ve vykonávání určitého postupu, tak máte svobodu ho zlepšovat. Máte možnost nad zlepšením rozmýšlet. 

Na vybudování disciplíny je třeba mít čas, nelze mít několik různých priorit, které Vám spotřebovávají mnoho času. Pokud se totiž snažíte řešit příliš mnoho úloh, které kapacitně není možné zvládnout, tak to může mít jen dva možné závěry. Buď svou práci nevykonáte dobře, a tím některé úlohy splníte z poloviny, nebo některé úlohy nesplníte vůbec. Při realizaci změny musí být tato změna prioritou a zásadních změn nelze realizovat mnoho v jeden čas. I změny je třeba správně definovat, určovat jim prioritu a ve správném pořadí je implementovat.