Rozhovor na téma: Realizace strategie na úrovni produktu a služby

Letos pokračujeme již ve třetí sérii rozhovorů na téma strategie. Minulý rok jsme zpracovali první dvě série, a to na téma Pyramida cesty k cíli, která byla zaměřena na vnímání strategie. Druhá série se věnovala Rodinným firmám a jejich přístupu ke strategii. Třetí série se bude věnovat strategii na úrovni realizace produktu a služby. Tato série bude pokračovat čtvrtou částí, a to strategií na úrovni inovací produktu.
Třetí série nebude jen o rozhovoru, ale připravujeme na toto téma spolu s Jindrou Minxem i knihu. Na rozhovor jsem si však pozval svého kamaráda Dušana Dostála. Spolu s ním jsem v oblasti výrobních systémů, štíhlé výroby zažil mnoho. Spojuje nás nejen profesní zaměření, ale hlavně dlouholeté přátelství.
Celá série je opět rozdělena na tři části. Ta první řeší produkční systém a jeho evoluci. Druhá část základní principy, pilíře a formu analýzy. Závěrečná část řeší tvorbu produkčního systému. Spolu s Dušanem jsme hledali odpovědi na mnohé otázky, nicméně klíčové byly hlavně tyto:

 • Jak chápat produkční systém?
 • Jaké je propojení mezi strategií na úrovni firmy a výroby?
 • Jaká je evoluce produkčních systémů (výrobních systémů)?
 • Koho se týká produkční systém v organizaci?
 • Jaké jsou cíle produkčních systémů?
 • Jaké jsou základní principy? (SQDCIP)
 • Co znamená plýtvání a proč je důležité?
 • Co znamená princip „Learning to See“?
 • Jak analyzovat produkční systém?
 • Kdo je zodpovědný za tvorbu produkčního systému?
 • Jaké existují pilíře?
 • Jaké nástroje zvolit?
 • Jak realizovat a denně žít svůj produkční systém?
 • Jakou roli hraje informační tok a vizualizace?

Tentokrát jsme využili prostory Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Liberci. Jsou tam úžasné prostory a zároveň velmi příjemní lidé. Velké poděkování patří zástupkyni ředitele Zuzce Pluhařové, stejně tak i panu řediteli Jaroslavu Semerádovi a jejich týmu. Vyšli nám ve všem vstříc a zároveň se o nás velmi pěkně postarali. Musím se přiznat, že celý prostor jsme řešili na poslední chvíli, protože nám jen pár dní před natáčením jeden z prostor museli zrušit. Zde patří díky Evě Špulákové a Tomáši Hájkovi z firmy Kamax . O to víc si osobně cením, že nám vyšli takto vstříc.
Rád bych poděkoval i Tomáši Žákovi ze STUDIO 42, který celou sérii opět natáčel a dával nám zpětnou vazbu.