Rozhovor na téma: Rodinné firmy, jejich transformace s dlouhodobou perspektivou

V průběhu první poloviny roku jsem postupně uvedl sérii tří rozhovorů na téma Strategie jako stav mysli. Celá série má vazbu na připravovanou knihu, kterou píšeme spolu s Jindrou Minxem. Nebylo snadné tuto sérii připravit, avšak celá tato zkušenost a zpětná vazba mně udělaly velkou radost.

Přemýšlel jsem, s jakým tématem pokračovat v druhé polovině letošního roku. V posledních letech intenzivně spolupracuji s rodinnými firmami a toto téma – téma rodinných firem – je mi velmi blízké s ohledem na strategii, inovace a nástupnictví, takže jsem se rozhodl zaměřit se právě na něj. Koncem července jsme natočili sérii tří inspirativních rozhovorů s Jirkou Grundem v jejich prostorách společnosti GRUND na téma Rodinné firmy, jejich transformace s dlouhodobou perspektivou.

Celá série je rozdělena opět na tři části. Ta první řeší vnímání rodinných firem, jejich transformaci za posledních 30 let, vazbu na hodnoty apod. Druhá část se zaměřuje na nástupnictví, řešení vazby rodiny na podnikání a následné generace. Závěrečná část řeší tvorbu strategie rodinné firmy, roli rodiny, zaměření se na produkt a jeho rozvoj.

news_07_Photo 01

Spolu s Jirkou, s kterým se známe od roku 2011 a spojuje nás osobní přátelství, společné (nejen) podnikatelské aktivity,  jsme hledali odpovědi na mnohé otázky, ale ty nejzásadnější byly tyto:

  • Co je to vůbec rodinná firma a jaký má dnes charakter?
  • Jak vypadala rodinná firma v 90. letech a co ji charakterizuje dnes?
  • Jak probíhala transformace rodinné firmy, co byly klíčové milníky, co se podařilo a naopak, co jsme považovali za špatnou cestu?
  • Jakou roli hrají rodinné hodnoty při této transformaci?
  • Jak zachovat charakter rodinné firmy, když do ní vstoupí profesionální management?
  • Jaká je dnes role majitelů rodinné firmy?
  • Jak budovat zapojení lidí, aby hodnoty nebyli jen na papíře, ale abychom je opravdu vnímali a žili v souladu s nimi?
  • Jaká je role majitelů při tvorbě strategie firmy?

 

Pokud by si chtěl někdo s Jirkou na toto téma promluvit, tak může využít příležitosti zúčastnit se jedné z etap PRO VÝROBA Tour 2023.

Rád bych kromě Jirky rád poděkoval i Tomáši Žákovi ze STUDIO 42, který celou sérii opět natáčel a dával nám zpětnou vazbu.