Rozvoj lidí a partnerů

Jedním z důležitých principů podnikatelského systému je rozvoj lidí a partnerů. Pod rozvojem si musíme představit kontinuální výchovu našich pracovníků a našich partnerů. Do kategorie partnerů patří hlavně síť našich dodavatelů. Pokud firma nemá definovanou jednoznačnou a dlouhodobou strategii, tak je velmi náročné realizovat tento princip. Bohužel mnoho firem tento princip rozvíjí jen verbálně. Pouze na základě dlouhodobé strategie můžete jednoznačně definovat kritéria výchovy a rozvoje.

Rozvoj sítě partnerů

Rozvoj partnerů vyjadřuje konkrétní aktivity, kterými s vybranými dodavateli rozvíjíte principy vašeho systému v jeho podmínkách. Znamená to, že vaše dodavatele učíte například nástroje vašeho systému a pomáháte jim být efektivnější a produktivnější. Výsledkem samozřejmě je lepší flexibilita, potenciál snižování nákladů, lepší kvalita apod.

Ve svém okolí znám firmy, kde mají velmi dobře propracovaný tento systém, jehož součástí jsou soutěže o nejlepšího dodavatele, vzdělávací semináře, portál výměny zkušeností a znalostí, pravidelný systém hodnocení produkčního systému dodavatele apod. Pokud však chcete realizovat všechny tyto aktivity, tak na to musíte mít časový prostor a hlavně se vám nesmí stávat, že vaší strategií je každé dva roky vyměnit dodavatele.

Rozvoj lidí

Rozvoj pracovníků neznamená jen pracovníky školit, ale umožnit jim tyto znalosti aplikovat v praxi. Mám zkušenost takovou, že školení a tréningy jsou velmi dobrým nástrojem pro motivaci pracovníků, u nás je to však někdy opak – vzdělávat a trénovat se chodíme za trest. Proč tomu tak je? Myslím si, že je to hlavně z důvodu, že nedáváme pracovníkům šanci tyto nabyté informace aplikovat do podnikové praxe. Pokud chceme garantovat správný postup, tak si musíme jednoznačně definovat časový rámec, který vyčleníme našim zaměstnancům. Když jsem byl v zahraničí, tak v jedné firmě měli definované vzdělávání jako přidanou hodnotu – té musel každý pracovník od výroby až po management věnovat ze své kapacity kolem 15%. Dovedete si představit, že pracovník ve výrobě se bude měsíčně 3 dny vzdělávat, rozvíjet a nebude vyrábět nebo montovat výrobek? Je to náročná představa.

Rozvoj pracovníků je aktivita, která má dlouhodobou návratnost a ne vždy se dá ekonomicky spočítat. Tento princip má významný vliv na rozvoj kultury firmy a ochotu pracovníků realizovat změny a být vůči firmě loajální.

 

Na závěr si mnohé oblasti uvědomíte, když si přečtete citát Tomáše Bati: „Při své práci jsem neměl na mysli vybudování závodu, ale lidí. Chtěl jsem doslova vybudovat člověka, který by byl výkonný a lépe sloužil zákazníkům, a on by pak vybudoval závod. Jsem totiž přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodu vznikají nesprávným postojem, který má člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a zákazníkům. Organizátor, který chce vybudovat velký podnik, musí nejprve vytvořit morální a psychologickou základnu, na které by se jeho spolupracovníci mohli vyvíjet.“