Rozhovor na téma: Strategie jako stav mysli

Jednou z mých tří klíčových profesních hodnot je inspirace. Inspirace znamená sdílení příběhů, zkušeností a znalostí, které mohou druhé povzbudit, inspirovat a podpořit k něčemu výjimečnému.

Minulý týden jsme natáčeli sérii inspirujících rozhovorů a příběhů. Celé natáčení probíhalo v prostorech Next Zone za podpory moderátora Alese Vlka, který vedl rozhovor a diskusi s Jindřichem Minxem a se mnou. Klíčovým členem týmu byl Tomáš Žák, který měl na starosti celý scénář a režii.

Série rozhovorů byla zaměřena na první kapitolu připravované brožury a následně knihy, kterou budeme spolu s Jindrou Minxem publikovat letos. Velmi rádi bychom ji představili jako součást ProVýroba Tour 2023, kterou jsme spolu s Jindrou a s kolegy z Leadership Synergy Community s.r.o. připravovali.