Kopírovat nám nestačí

Jeden japonský citát říká, že: „Raději pochopit než kopírovat“. Tento citát v sobě skrývá jednu velkou pravdu o implementaci a realizaci jakéhokoli nástroje nebo metody. Skoro na každém workshopu nebo tréninku se k tomuto tématu rád vracím a snažím se na něj zaměřit pozornost. Mám zkušenost, že některé metody a nástroje velmi rádi „jen“ odkopírujeme z jiné firmy nebo knížky. Souhlasím s tím, že nemá smysl vymýšlet již smyšlené, avšak znamená to – nejprve pochopit, potom se to naučit, pak to implementovat a následně to naučit ostatní.

Může se totiž stát, že realizací některých nástrojů si jen uškodíme. Lze například nějaký princip aplikovat do každého podnikatelského systému? Dá se implementovat proces tím, že mám výbornou směrnici, firemní předpis nebo formulář? Na obě otázky zní odpověď NE. Přesto se mnozí snaží povrchním chápáním tvrdit opak.

Chyba to určitě není. Je potřeba si jen najít čas, aby se člověk trochu ponořil do dané problematiky a zjistil pravou skutečnost a podstatu. Principy můžeme pochopit až poté, co se je snažíme implementovat přímo do procesu. Tento proces získávání zkušenosti je nejdůležitější. Získáváme řadu podnětů a inspirace, které nás nutí nedělat chyby. Tento proces je však delší a přináší výsledky až po delší době.

  • Co znamená pochopit? Chápat znamená, že znáte skutečný princip a cíle dané metody. V žádném případě se nesoustředíme na technické stránky metody. Neustále bychom si měli klást otázku: „Proč?“ a identifikovat tak kořenový podnět pro implementaci metody. Zdrojem informací nám mohou posloužit zkušenosti jiných firem.
  • Co znamená naučit se? V tomto kroku se soustřeďujeme na techniku a kroky implementace. Ještě pořád se tak trochu pohybujeme v laboratorních podmínkách. Snažíme se sumarizovat jednotlivé poznatky a vizualizovat je.
  • Co znamená implementovat? Implementaci realizujeme na pilotním procesu nebo pracovišti a nikoliv plošně. Při implementaci v malém si metodu zkusíte a v případě neúspěchu toho moc nepokazíte. V malém můžete svou energii lépe směřovat pro pilotní úspěch, který je klíčový. Cílem implementace je získat přesnou posloupnost kroků a ověřit si ji.
  • Co znamená učit ostatní? Když si projdeme celým tímto procesem, tak opravdu získáme přesný postup realizace. Nejlépe se sdílejí znalosti s ostatními tak, že je to naučíte a prodáte jim svůj „příběh realizace“. Předáte jim nejen to dobré, ale i to špatné. Musíte jim říct, čeho se mají vyvarovat. V některých firmách využívají proces jednobodových lekcí (one point lesson).

 

Délka celého procesu záleží na náročnosti jednotlivých nástrojů a metod. Investuje do tohoto procesu čas. Tato investice se vám jistě vrátí.