Strategie jako stav mysli

S kolegou Jindrou právě pracujeme na knize, která bude o tvorbě strategie, strategickém myšlení, jak přistupovat ke strategiím apod. Bude to taková kuchařka strategického uvažování. Při diskusích k jednotlivým částem knihy si stále více uvědomuji, že strategie je více o mentálním nastavení mysli, než o konkrétní metodě, případně způsobu její tvorby.

Definice tohoto pojmu by neměla být příliš složitá. Některé společnosti mě však překvapují svým přístupem. Uvažují způsobem, že strategie je potřebná, protože ji po nás vyžaduje systém. Když už strategie existuje, tak zjistíte, že ji sice všichni „poznají“, avšak prochází se jen výjimečně a mnoho lidí ji vnímá odlišně. Proč tomu tak je? Možná je příčina v podnikové kultuře; možná podnik nemá potřebu podobné oblasti řešit; možná je nejednotný management; majitelé ji mají ve své DNA; jste součástí větší skupiny a není nutná.

Já však toto téma vnímám jinak. I malý tým v organizaci může mít svou strategii, strategie není něco výjimečného, něco složitého. Strategie má stmelit tým, definovat cíle, sladit se na hodnotách, shodnout se na plánu, kterým strategii naplníme. Strategie nám odpovídá na otázku, co potřebujeme udělat pro to, abychom naplnili hodnoty, poslání a vizi organizace, našeho týmu. Mít strategii znamená i to, že ji všichni zaměstnanci znají, jsou s ní ztotožněni a dělají vše pro její realizaci. Strategií je i zaručeno, že při přirozené fluktuaci zaměstnanců zůstává směřování podniku stejné.

Já osobně rozlišuji strategii do tří časových horizontů. Ten první – dlouhodobý, by měl být zpracován na delší období. Detail tohoto dokumentu nemusí být příliš rozsáhlý, někdy stačí opravdu jen pár stránek. Druhý horizont je střednědobý – zpracovává se většinou na období 3 až 5 let. Detail této strategie již obsahuje některé důležité milníky a samozřejmě ten poslední dokument je krátkodobá strategie, která je zpracovávána na 2 až 3 roky. Její detail je samozřejmě největší. Já osobně strategii na 1 rok příliš nepreferuji, já to spíše chápu jako podnikatelský záměr na daný rok. Určitě si můžeme položit otázku, zda má smysl se v prostředí, které se mění z měsíce na měsíc, vůbec zamýšlet nad dlouhodobým horizontem. Určitě ano. Už jen to, že si strategii připravíte, tak ji v průběhu času upravujete. Pokud ji nemáte, tak se jen řídíte okolnostmi bez vazby na konečný výsledek.

Pro koho je strategie potřebná? Pokud se na to podíváme z nitra podniku, tak jsou to samozřejmě zaměstnanci. Jak mám být motivován v práci, když ani nevím, kde organizace, ve které pracuji, bude za 5 let. Není možné ani definovat jaké lidi budu potřebovat, do jakého vzdělání bude třeba investovat apod. Strategie je důležitá pro rozvoj vašich dodavatelů (pokud však nemáte záměr dodavatelů střídat každý rok kvůli jedinému parametru a to je cena). Dodavatel je významnou součástí celého logistického řetězce. Na základě vaší strategie je dodavatel schopen řídit svůj další vývoj a být vám nápomocný při realizaci vaší strategie. Strategie je samozřejmě důležitá pro zákazníka, který na jejím základě může vidět vaše záměry a plánovaný rozvoj. Určitě bychom našli další významné skupiny, pro které je strategie důležitá.

Proces tvorby strategie není jednoduchý a to minimálně v dnešní turbulentní době. Přesto si myslím, že by podniky měly v sobě najít tu energii a podobný dokument tvořit. Je to ovšem hlavně o stavu mysli a ne o použité metodě. Už jen diskuse nad dlouhodobou strategii může firmě napomoci v budování lepší kultury firmy a ve spojování sil pro jednotný cíl.

Pokud Vás téma strategie – zejména produktu a marketingu zajímá, klikněte zde.