Angažovanost jako podmínka úspěšné realizace strategie

Psal se rok 2006 a já jsem poprvé navštívil firmu Ferox, dnešní Chart Ferox a potkal tam Bronislava Převrátila. V té době jsme měli oba úplně jiné role. Broněk v roli vedoucího výrobních procesů, který byl zodpovědný za implementaci prvků štíhlé výroby a já v roli konzultanta, specialisty na štíhlý podnik a štíhlou výrobu. Společně jsme realizovali několik tréninků, workshopů a zároveň analýz, které byly zaměřeny na implementaci prvků štíhlé výroby.

Dnes se píše rok 2023 a já opět vcházím dnes už do firmy Chart Ferox v rámci PROVÝROBA Tour 2023 a opět potkávám Broňka, avšak už v jiné roli. Broněk nyní zastává pozici ředitele závodu, který je zodpovědný hlavně za tvorbu a realizaci strategie. Já a můj kolega Jindra Minx se strategiím věnujeme, takže toto téma je nám společné a spojuje nás.

S Broňkem jsme měli velmi podobnou profesní dráhu. Čas, který jsme spolu v rámci této etapy PROVÝROBA Tour strávili, byl více než inspirující. To, co jsem měl možnost vidět mě opět utvrdilo v tom, že strategie i její realizace je postavena na nastavení celé podnikové kultury. Strategie je opravdu hlavně stav mysli. Bronislavovi a jeho týmu se podařilo nastavit realizaci strategie na prvcích angažovanosti zaměřené na bezpečnost. Skrze budování tohoto návyku se jim podařilo realizovat všechny klíčové stavební kameny, které mají ve strategii postaveny. Základ mají postaven na lidech a kultuře; Flexibilitě a Projektovém řízení; Zisku a Růstu; Zkušenostech zákazníků; Bezpečnosti a ESG; Provozní Excelenci a Digitalizaci.

Firemní hodnoty jsou základní stavební kameny každé firemní kultury, jsou v čase neměnné a firma jimi musí žít. Ty, které jsem viděl v Chart Ferox byly – Hledej pozitiva; Chraň si zdraví; Vzdělávej se pro růst; Inovuj a hledej úspory; Poslouchej a respektuj; Tvoř a vyžaduj kvalitu a Měj odvahu prosazovat změny. Co je ale důležité – ve firmě se hodnoty a strategie se žijí a hlavně jsou mezi sebou propojeny. Jedno bez druhého totiž nemůže fungovat.

Firma si za poslední období prošla velkou transformací, která byla hlavně zaměřena na podnikovou kulturu s cílem vybudovat angažovanost skrze kterou se realizuje strategie. Řešili se správní lidé na správných místech s cílem rozlišit specialistu od manažera a následně od lídra. Více než 80% lidí na vybraných pozicích změnilo své pracovní zaměření a roli. K výběru správných lidí používali testy podle Gallup(u), který hodnotí 34 vrozených talentových vlastností a je schopen je seřadit podle intenzity a dopadu na chování. Takto se skládaly týmy a identifikovali správní lidé na správných místech.

Podobných příkladů jsem měl možnost vidět víc. Celý Chart Ferox a tým kolem Broňka má můj velký respekt a uznání. Jsem rád, že kolem nás existují příklady – hlavně týmy a organizace, které chtějí své příběhy sdílet a tak přispět k inspiraci svého okolí.