Jsme to, co…

Koncem minulého roku jsem, stejně jako mnoho dalších, revidoval své osobní poslání, vyhodnocoval jsem si cíle a plánoval nové. Tímto pro mě začal proces přípravy na nový rok. Procházel jsem si své poznámky z nedávného čtení, z projektových záznamů a z vlastních postřehů a úvah. Uvědomil jsem si, že se mi prolíná jedna myšlenka, princip, případně konstatování skrze knihy, poznámky a mé úvahy. Zjistil jsem, že se stále vracím zpět k jednomu bodu – jsme vlastně to, co čteme, co vnímáme a v konečném důsledku, co jíme. V podstatě všechno, co dostáváme do sebe, tak nás ovlivňuje – naše chování, úvahy, myšlenky, činy a směřování.

Našel jsem si průzkumy, které se věnují námi strávenému času během dne. Tyto průzkumy se mezi sebou trochu lišily a nemyslím si, že je lze brát tak doslovně. Důležitý je trend. To co mi z nich ovšem vychází je, že denně sledujeme televizi skoro 1,3 hodiny, a to ať už klasické televizní vysílání, streamovací platformy, případně televizní archiv. Zároveň průměrná doba, kterou trávíme surfováním na internetu je každý den 6 hodin a 58 minut, z toho 2 hodiny a 24 minut na sociálních sítích. Zdá se vám toto číslo vysoké? Samozřejmě, že záleží na obsahu a ne vždy to znamená, že informace, které čteme, se kterými pracujeme, nejsou důležité pro naši práci, náš rozvoj a vzdělávání.

Sledovat to, co nás obohacuje a co nás vzdělává je důležité. Je nutné si vybrat dobré věci, protože i zde platí, že jsme to, co jíme, a to platí i pro média. Informace, které do sebe vstřebáváme, nás ovlivňují a mnohdy jejich důsledky ani ovlivnit nemůžeme. Zde nicméně platí, že bychom se měli nechat ovlivňovat pouze tím, co alespoň částečně dokážeme ovlivnit.

Každý by měl zvážit, jestli to, co konzumuje (informace, názory, myšlenky, jídlo), je to, co zvyšuje jeho hodnotu života, nebo je to jen plýtvání tím jediným aktivem, které je jen naše – časem. Čas se každému z nás měří stejně, i když jeho plynutí je pro nás různé. Určitě jste zažili ten pocit, že když něco děláme a baví nás to, tak čas plyne víc než rychle. Naopak, když trávíme čas něčím, co nás nenaplňuje nebo nezajímá, zdá se, že čas plyne nepříjemně pomalu. Je třeba se zamyslet, zda takto strávený čas lze efektivně využít pro náš osobní rozvoj, plnění svých snů. Jak už jsem psal, čas je to jediné aktivum, které máme a můžeme ho ovlivnit sami, záleží jen na nás, kolik času čemu věnujeme a zda se svým časem plýtváme nebo mu dáváme hodnotu.

Na závěr přeji každému, kdo si přečetl těchto pár řádků, aby si v letošním roce pro svůj osobní rozvoj vybral ty správné zdroje a neplýtval tak svým časem a energií nad aktivitami, které jeho nebo jeho organizaci neposunou vpřed. To všechno vyžaduje vůli, disciplínu a důvěru.