KAMAX – Společně a stejným směrem

Motto „Společně a stejným směrem“ je klíčovým a spojujícím prvkem strategie ve společnosti KAMAX, která se začala tvořit koncem roku 2022 a v současnosti se postupně realizuje.

Celý proces tvorby začal klíčovým workshopem celého managementu, jehož hlavním cílem bylo najít sladění v rámci týmu a následně si odsouhlasit klíčové iniciativy, které se budou realizovat.

Workshop - Tvorba strategie

Workshopu předcházela příprava, která byla zaměřena hlavně na popis současného stavu, sumarizaci příležitosti a sestavení velmi krátké analýzy za každý tým a každý proces.

Na základě přípravy jsme pak realizovali setkání celého týmu, jehož výsledkem byla X-Matrix, která popsala všechny klíčové vazby mezi zaměřením společnosti na výsledek (Results), strategií (Strategies), seznamu klíčových projektů (Projects) a nakonec cílů projektů (Metrics) ve vazbě na výsledky. Mimo jiné nám matice vizualizuje i role v našem týmu. Celkem jsme připravili 27 projektů, z nichž jsme nakonec vybrali 8 projektů, které se dnes realizují. Je to našich 20 % klíčových projektů, které nám přinesou 80 % požadovaného výsledku na úrovni strategického řízení.

Cílem workshopu a celého úvodu bylo:

 • Diskutovat hodnoty a poslání týmu
 • Sladit se v rámci týmu v pohledu na současnou situaci
 • Definovat seznam klíčových iniciativ a následně projektů
 • Připravit jednostránkové zadání projektů
 • Definovat závislost a vazby v matici
 • Popsat si rizika současného stavu
 • Propojit realizaci strategie na týmovou práci
 • Najít vazby na strategii celé skupiny
X-Matrix

Komunikace strategie a budování důvěry

Žádnou strategii nelze realizovat bez zapojení celé firmy. To si uvědomujeme i my. Z toho důvodu jsme připravili program komunikace, jehož cílem je sdílet strategii do firmy a zároveň najít způsob, jak si dávat pravidelnou zpětnou vazbu a do realizace zapojit co nejvíce lidí. Ke každé iniciativě jsme připravili na jednu stránku velmi jednoduše popsané, což je naší misí, popis současného stavu, popis cílového stavu, proč iniciativu chceme realizovat a jaké jsou hlavní kroky.

Shop Floor Management
Nástěnka

Realizace strategie a řízení projektů

Model řízení se primárně soustřeďuje na podporu řízení jednotlivých aktivit a projektů skrze které realizujeme strategii. Cílem našeho modelu je hlavně:

 • Úspěšně realizovat strategii, kterou máme vizualizovanou a sdílenou skrze X-Matrix
 • Dávat si pravidelně zpětnou vazbu
 • Podpořit operativní řízení pomocí SFM úrovně I., úrovně II. a úrovně II.
Eliminace
Gemba
 • Řídit klíčové projekty pomocí projektové komise
 • Eskalovat a řešit projekty, které nejsou v souladu s cíli, harmonogramem, případně náklady
 • Podpořit angažovanost a zapojení našich lidí
 • Pravidelně vyhodnocovat jednotlivé ukazatele

 

V první fázi jsme se zaměřili tyto cíle, avšak víme a postupně pracujeme i na digitalizaci naší projektové kanceláři.

Další výzvou pro nás bude digitalizace řízení projektů, na které budeme pracovat koncem roku, kdy se nám podaří si ověřit, že zvolený model práce na projektech vyhovuje celému týmu.

Tomáš Hájek – Peter Bednář