Rozhovor: Prostředí společnosti, strategie a její realizace

V minulém videu jsme se zaměřili na vizi, poslání a hodnoty. Nyní jsme v naší pyramidě pokročili o krok výše k internímu a externímu prostředí. Ve třetím pokračování série „Strategie jako stav mysli“ budeme probírat nejen již zmíněné vnitřní a vnější prostředí firmy, ale také třeba důležitost cílů a projektů pro realizaci strategie nebo komunikaci strategie uvnitř firmy.

Rozhovor moderuje Aleš Vlk a jako hosté se účastníme já s Jindrou Minxem a celá diskuze může být poučná nejen pro majitele firem, ale také pro všechny členy managementu, lidi z vedení univerzit a neziskových organizací a vlastně všechny, kteří se o strategii nějakým způsobem zajímají.

Ve videu naleznete odpovědi nejen na tyto dotazy:

📌 Jaké existují typy firem z pohledu přístupu k vnějšímu prostředí?

📌 Co vše potřebujeme ke správnému posouzení vnitřního prostředí?

📌 Proč by měl každý subjekt znát a analyzovat své zákazníky?

📌 Jak moc důležité jsou pro realizaci strategie cíle a kolik by jich firma měla mít?

📌 Co by měla analýza vnitřního a vnějšího prostředí obsahovat?

Pro přesměrování na rozhovor klikněte zde.

Předem děkuji za zhlédnutí. Budu rád za Váš komentář nebo jakoukoliv jinou zpětnou vazbu.