Proč je pro mě FENOMÉN fenoménem?

Pomalu ale jistě se blíží již pátý ročník konference Fenomén. Letos bude hlavním tématem anatomie rovnováhy – hledání rovnováhy mezi lidským potenciálem a technologiemi budoucnosti.

Měl jsem tu čest a příležitost být během prvních dvou ročníků v roli moderátora. Tato role byla úžasná a inspirující. Během obou ročníků jsem při moderování potkal výborné řečníky, diskutovali se zajímavá a aktuální témata a zároveň jsem si i pro sebe odnesl inspirující a hodnotné myšlenky. Kromě fantastických řečníků jsem potkal i úžasné účastníky, kteří měli chuť diskutovat, sdílet a bavit se.

Letos mě velmi potěšila možnost být opět aktivní součástí této unikátní a jedineční konference. Rád se vracím zpět k roli moderátora, tentokrát v rámci Industry Stage. Cílem naší části bude diskutovalo tom, jak hledat rovnováhu mezi sociální sférou (lidmi) a požadavky trhu a norem ve vazbě na životní prostředí. To celé je součástí ESG a výrazně ovlivňuje podnikatelský systém, v němž organizace funguje. Bohužel příklady z praxe nám ukazují, že ne vždy je tento vliv pozitivní. Trh a konkurenční prostředí se vyvíjí dynamicky a je velmi složité dělat předpoklady dopadu ESG do podnikatelského modelu. Na druhé straně je to požadavek, který je třeba začlenit do všech částí podnikatelského modelu – od hodnoty pro zákazníka, přes základního vzorce zisku, klíčové zdroje až po klíčové procesy.

O to více se těším, že v rámci této sekce vystoupí řečníci z různých oblastí průmyslu – od automobilového, přes textilní, chemický, letecký a vesmírný až po oblast služeb. V tomto kontextu bude zajímavé diskutovat, jak se ESG prolíná do strategie, do procesu vývoje výrobku, do podnikatelského systému a hlavně, jak může ovlivňovat konkurenční prostředí.

Čím zajímavější jsou témata a řečníci, tím víc se vždy těším na ty s nimiž budeme diskutovat všechny aspekty. Právě diskuse, atmosféra, lidé a téma je fenomén, který mě přitahuje být součástí FENOMÉNU. Přijďte a buďte součástí této naší diskuse také.

V rámci příprav a propagace konference jsem se zúčastnil rozhovoru, kde nabízím svůj vlastní pohled týkající se ESG a celkově vyjádření ke konferenci a k řečníkům. Tento rozhovor si můžete kompletní přečíst v následujících řádcích:

Umí firmy uchopit ESG? Jaká je vaše zkušenost?
Příklady z praxe ukazují, že krátkodobě je tento vliv ne vždy pozitivní. Trh a konkurenční prostředí se dynamicky vyvíjí a je velmi složité určit předpoklady dopadu ESG do podnikatelského modelu. Na druhé straně je to požadavek, který je třeba začlenit do všech jeho částí – od hodnoty pro zákazníka, základního vzorce zisku, klíčové zdroje až po klíčové procesy.

Setkáváte se i v dnešní době s tím, že firmy strkají před ESG hlavu do písku?
Ani ne, protože mnohé firmy udržitelnost svého podnikání řeší. S čím se však setkávám je, že nedokážou s tématem ESG pracovat a integrovat jí do své organizace práce, do vývoje a celého podnikatelského systému. Zároveň je to klíčová otázka investic a jejich následné návratnosti. Firmy obvykle posuzují návratnost krátkodobou, avšak plnit uhlíkovou stopu, používat ekologickou ocel a podobně znamená takové vyšší náklady, kdy návratnost můžeme pocítit až po letech. To je uvědomění, které aktuálně přichází a ne každá z firem s tím dokáže pracovat.

Reporty ESG zprůhlední ekonomiku. Jsou k tomu firmy připraveny?
Bohužel nejsou. Jde o velký objem údajů, který firmy sice někde mají, ale ne v koncentrované podobě a musí je manuálně vyhodnocovat. Podle mě však firmy narazí na jiný problém. Jestli už mají report, tak zjistí, že jim chybí nástroje a techniky, jak vybrané parametry zlepšovat. Chybí jim kompetence. Na druhé straně je to velká příležitost, jak postavit celý podnikatelský model na udržitelnosti, a to nejen z hlediska finančního, ale také lidského a z hlediska dopadu na životní prostředí.

Co vás naposledy ve firmách nejvíce překvapilo?
Mám pocit, že s moderními technologiemi zapomínáme na to podstatné, a to jsou lidé. Překvapuje mě, že si pořád myslíme, že podnikovou kulturu, rozvoj lidí, komunikaci a kontakt s produktem, nahradíme virtuálním prostředím. Digitalizace a moderní technologie jsou důležité a nezbytné, ale nikdy nám nenahradí to klíčové – lidi.

Kteří lídři nás mohou na Fenoménu inspirovat?
V rámci Industry stage vystoupí na Fenoménu řečníci z různých oblastí průmyslu – od automobilového, přes textilní, chemický, letecký, vesmírný až po oblast služeb. Ředitel Austin Detonator, Jiří Václavík, má zkušenost s vazbou ESG na vývoj nových produktů, o výzvách z pohledu nákladů na textilní průmysl promluví šéf rodinné textilky GRUND Jiří Grund. Ředitel Kamaxu Tomáš Hájek zase napoví, jak přenést ESG do firemní kultury. Bude zajímavé diskutovat o tom, jak se udržitelné podnikání přelíná do strategie, procesu vývoje výrobku, podnikatelského systému a hlavně jak může ovlivňovat konkurenční prostředí.

Na co nebe na koho se nejvíc těšíte vy?
Rád integruji a propojuji. Nové metody, techniky, nástroje nebo modely řízení, které neustále přicházejí, mají svůj základ velmi podobný. A proto ne vždy je třeba hledat něco nového. Někdy se naopak stačí rozhlédnout kolem sebe – hledat příklady ve svém okolí, inspirovat