Rozhovor: Rodinné firmy – Strategie, komunikace a udržitelnost

Nástupnictví v rodinných firmách je klíčovou fází ovlivňující nejen budoucnost společnosti, ale i celou rodinu. Ve třetím díle naší série rozhovorů se s Jirkou Grundem zaměřujeme na strategii z pohledu rodiny a na tvorbu udržitelných strategií.

Již od prvního rozhovoru zdůrazňujeme tvorbu strategie jako klíčovou kompetenci. Do tvorby strategie by se měl v dnešní době vždy promítnout princip udržitelnosti, a právě v této části rozhovoru se zaměřujeme na důležitost inovací, vývoje a minimalizace dopadů na životní prostředí. Textilní průmysl, oblast, kde působí firma GRUND, patří mezi odvětví s druhým největším ekologickým dopadem. Pro společnost je tedy stěžejní následovat a posouvat trend udržitelnosti. Opak by firmu mohl stát její místo na trhu.

Třetí díl našeho rozhovoru se věnuje také otázkám komunikace a roli majitelů v rodinných firmách. Jak prosazovat strategii, jak motivovat lidi a jak se adaptovat na rozdíly v hodnotách nastupující generace? Proč je osobní komunikace s zaměstnanci klíčová a jak vtahovat výrobní pracovníky do dění ve firmě?

Závěrečná část videa obsahuje osobní doporučení od Jirky. Tři klíčové body a milníky, které považuje ze svého pohledu za zásadní pro rodinné podniky. Celý rozhovor poskytuje přímý vhled do světa rodinných firem.  Pro přesměrování na samotné video klikněte zde.

Pokud vás tento rozhovor zaujme, můžete se také podívat i na naše předchozí rozhovory v sekci #iTalk, kde se zajímaví hosté dělí o své zkušenosti, příběhy a rady ze světa podnikání.