Strategie jako stav mysli: Kniha a PRO VÝROBA Tour

V rámci PRO VÝROBA Tour 2023, která probíhala z 19. na 20.10.2023 ve firmě GRUND s tématickým zaměřením na Rodinné firmy jsme završili celý cyklus a to křtem knihy – STRATEGIE JAKO STAV MYSLI. Touto cestou bych rád poděkoval Jindru Minxovi za možnost s ním tuto knihu napsat. Vděčím mu za inspirující rozhovory, podněty, nad […]

Rozhovor: Rodinné firmy

Mé poslední video zakončilo sérii Strategie jako stav mysli s Jindrou Minxem. Dnešním dnem a tímto videem začíná nová série, která se věnuje tématice rodinných firem a jako host v ní bude působit Jiří Grund, jehož rodina vlastní firmu GRUND. Rodinné firmy mají jedinečný půvab a osobitost. Jsou to podniky, které v sobě nesou nejen […]

Rozhovor na téma: Rodinné firmy, jejich transformace s dlouhodobou perspektivou

V průběhu první poloviny roku jsem postupně uvedl sérii tří rozhovorů na téma Strategie jako stav mysli. Celá série má vazbu na připravovanou knihu, kterou píšeme spolu s Jindrou Minxem. Nebylo snadné tuto sérii připravit, avšak celá tato zkušenost a zpětná vazba mně udělaly velkou radost. Přemýšlel jsem, s jakým tématem pokračovat v druhé polovině […]

Rozhovor: Prostředí společnosti, strategie a její realizace

V minulém videu jsme se zaměřili na vizi, poslání a hodnoty. Nyní jsme v naší pyramidě pokročili o krok výše k internímu a externímu prostředí. Ve třetím pokračování série „Strategie jako stav mysli“ budeme probírat nejen již zmíněné vnitřní a vnější prostředí firmy, ale také třeba důležitost cílů a projektů pro realizaci strategie nebo komunikaci […]

KAMAX – Společně a stejným směrem

Motto „Společně a stejným směrem“ je klíčovým a spojujícím prvkem strategie ve společnosti KAMAX, která se začala tvořit koncem roku 2022 a v současnosti se postupně realizuje. Celý proces tvorby začal klíčovým workshopem celého managementu, jehož hlavním cílem bylo najít sladění v rámci týmu a následně si odsouhlasit klíčové iniciativy, které se budou realizovat. Workshop […]

Rozhovor: Hodnoty, poslání a vize

V dnešním dynamickém a neustále se měnícím světě jsou hodnoty, poslání a vize pro organizace klíčové prvky, které určují směr a přístup, jakým organizace působí a rozvíjí se. Hodnoty organizace zahrnují základní principy a přesvědčení, na kterých organizace staví svou kulturu a chování. Poslání organizace je krátké vymezení toho, co organizace dělá a proč existuje. […]

Rozhovor: Pyramida cesty k cíli

Poslechněte si první díl ze série rozhovorů „Strategie jako stav mysli“, kterou jsem Vám zde v příspěvku avizoval přibližně měsíc zpět. Rozhovor moderuje Aleš Vlk a jako hosté se účastníme já s Jindrou Minxem. Celá diskuze může být poučná nejen pro majitele firem, ale také pro všechny členy managementu, lidi z vedení univerzit a neziskových organizací a vlastně všechny, […]

Rozhovor na téma: Strategie jako stav mysli

Jednou z mých tří klíčových profesních hodnot je inspirace. Inspirace znamená sdílení příběhů, zkušeností a znalostí, které mohou druhé povzbudit, inspirovat a podpořit k něčemu výjimečnému. Minulý týden jsme natáčeli sérii inspirujících rozhovorů a příběhů. Celé natáčení probíhalo v prostorech Next Zone za podpory moderátora Alese Vlka, který vedl rozhovor a diskusi s Jindřichem Minxem a se mnou. Klíčovým členem […]

Zlin.tech a ICT aplikace

Bylo mi ctí opět navštívit krásný Zlín a být na konferenci ZLINTECH 2022. Měl jsem tu příležitost moderovat jeden z bloků, který byl zaměřen na ICT aplikace. Konkrétně na SMART svět a ICT řečení pro Průmysl 4.0. Decentralizované IT řešení a zajištění cyber security pro firmy a jejich digitální dvojčata, stejně jako i využití blockchainu […]