Optimalizace a zkracování průběžné doby výrobku

V poslední době se stále více setkávám s požadavkem, aby se produkt dostal přes výrobu v co nejkratším čase. Nevím, zda je to způsobeno finanční krizí a následně tím, že žádná firma nechce vázat finanční prostředky ve zbytečných zásobách, nebo je to prostě snaha co nejrychleji obsloužit zákazníka. I když tento požadavek je momentálně aktuální, […]

Podnikatelský model a jeho vazba na inovace a strategii

Podnikatelský model jako součást strategie se prolíná celým procesem tvorby strategie. Tento model popisuje v základě to, jak podnik funguje, jak je organizován, jak mění produkt na to klíčové – přeměňuje hodnotu na aktiva, která jsou ve formě finančních prostředků klíčovým vstupem pro fungování organizace. Je to vlastně živý organismus, který má kolem sebe svůj […]

Model řízení strategie a její realizace

Strategie je součástí základního fungování organizace. Každá organizace má svou strategii v určité formě vytvořenou. Její úspěch však záleží na jejím správném nastavení a postupné realizaci. Teprve samotná realizace strategie nám může zaručit její úspěch. Strategii chápu jako souhrnný dokument, který obsahuje osm základních bodů. Ten poslední bod -realizace- je tou klíčovou částí celé pyramidy. […]

Manažer změn a role průmyslového inženýra

Průmyslového inženýrství prošlo v posledních letech velkým vývojem a muselo velmi rychle reagovat na nové potřeby průmyslu a nových podnikatelských systémů. Firmy začaly řešit digitální transformaci, automatizaci a musely velmi rychle reagovat na změny. Přesto stojí před každým průmyslovým inženýrem nová výzva v nových dimenzích podnikatelského systému – role průmyslového inženýra v předvýrobních a vývojových […]

Štíhlý podnik a strategie zaměřená na realizaci

Dnes, možná i více než za poslední dekádu vnímáme výrazné změny kolem sebe v rámci našeho podnikatelského prostředí. Křivka růstu se zpomalila, v některých případech zastavila a v těch horších případech se výrazně propadá. Není možné donekonečna zvyšovat obrat a produkovat stále více výrobků tak výrazným tempem, jak jsme to měli možnost sledovat v posledních […]

Realizace produktové strategie – (ne)existuje jen jedna cesta

way

Existuje 16 základních oblastí, na které se zaměřujeme při tvorbě produktové, marketingové a prodejní strategie. Tyto oblasti nám pomáhají při realizaci této strategie a zároveň nám slouží jako určité milníky. Osobně mám velmi dobrou zkušenost, pokud postupuji skrze jednotlivé oblasti. Neznamená to však, že existuje jen tato a jediná cesta. Jedním z důležitých výstupů je […]

Strategie a základní vzorec fungování

Strategie je výsledkem tvůrčího procesu v organizaci a integruje v sobě hodnoty, poslání, vizi a klíčové cíle. Je to klíčový dokument, podklad, který nám formuje naši cestu ke splnění cílů a který tvoří plán, tedy jednotlivé kroky, které skrze realizaci postupně naplňujeme. Osobně vnímáme strategii jako součást základního fungování organizace. Každá organizace má v určité […]

Motivace jako součást týmové práce

Motivation

Motivační systémy jsou velmi dynamické a jejich efektivita závisí na mnoha faktorech, jako jsou systém rozvoje pracovníků v podniku na úrovni podnikové kultury a mnoho dalších. Motivace je nezbytnou podmínkou efektivní realizace strategie i jejího správného fungování. Každý z nás chápe její důležitost, přesto s ní mají mnohé podniky problémy. Příčin může být mnoho. Já […]

Flexibilita – jeden z principů produkčních systémů

Vezmeme-li si vývoj produkčních systémů a požadavky na něj, tak se za posledních několik let setkáváme hlavně s jedním požadavkem, a to je flexibilita. Já ji chápu jako jednu z velmi důležitých součástí produkčního systému. V minulosti jsme se soustředili hlavně na produktivitu a kvalitu. Tyto oblasti zůstaly stále důležité, avšak dnes na trhu získává […]

The Oobeya Model – The Way to Focus on your Key Initiatives

lean

As you know most organizations have two worlds like an iceberg in the sea. The first world is visible for us but be careful because we only see the tip of the iceberg. In this world, you can see the visualization, information flow, good horizontal leadership, you know who your customer is, and you have clear […]