Cíle organizace s vazbou na strategii

Cílem rozumíme měřitelný parametr, kterého chceme dosáhnout v definovaném čase. Nepleťme si cíle s ambicemi a aspiracemi. V zásadě platí, že jen ten, kdo má cíle, jich může dosáhnout. Pokud organizace pracuje bez jasného cíle, jen těžko může být efektivní. Cíle na druhé straně musí být ambiciózní, jasné, kontrolovatelné, hodnotitelné a dosažitelné. Cíle mají naši […]

Prostředí organizace – na co se zaměřit a proč?

Každá organizace existuje v prostředí, které ji ovlivňuje, a to ať už přímo nebo nepřímo. Při tvorbě strategie je třeba tyto vazby popsat a využít. Mohou to být příležitosti rozvoje, ale i ohrožení, která jsou pro nás rizikem a je třeba je preventivně řešit. Oblast interního a externího prostředí sumarizuje klíčové informace, údaje, scénáře vývoje, […]

Výrobní prostředek jako zdroj hodnoty

V jednom z předchozích článků jsem psal o výrobním pracovišti jako o základě produkčního systému. Výrobní pracoviště vnímám jako nejmenší organizační jednotku ve výrobě, kde se produkuje (vyrábí) produkt dle požadavku našeho zákazníka. Na pracovišti se tvoří hodnota. Tato hodnota je tvořena výrobním prostředkem, pracovníkem, výrobními pomůckami na základě pracovního postupu. Každé zařízení by mělo […]

Dobrý plán = základ pro strategické plánování

Plán je výsledkem procesu plánování, který musí obsahovat nejen samotný plán, ale musí řešit i rizika a samotnou realizaci. Tento plán vzniká v rámci vašeho týmu a postupně jej upravujete na základě zpětné vazby v rámci vaší organizace, případně od majitelů, vašich zákazníků nebo všech klíčových zájmových skupin. Je to proces, který se skládá ze […]

Výrobní pracoviště = základ výrobního systému

Výroba je jako živý organismus, který potřebuje mít jasně definované parametry svého řízení. Základem výroby je pracoviště. Při návštěvě společností a sledování způsobu a formy monitorování jednotlivých pracovišť jsem dospěl ke dvěma extrémním případům. V tom prvním případě se shromažďují různé výrobní informace – ukazatele výkonu, kvality, plnění plánu, odhlašování práce, přestávky na pracovišti, hodinové […]

Optimalizace a zkracování průběžné doby výrobku

V poslední době se stále více setkávám s požadavkem, aby se produkt dostal přes výrobu v co nejkratším čase. Nevím, zda je to způsobeno finanční krizí a následně tím, že žádná firma nechce vázat finanční prostředky ve zbytečných zásobách, nebo je to prostě snaha co nejrychleji obsloužit zákazníka. I když tento požadavek je momentálně aktuální, […]

Podnikatelský model a jeho vazba na inovace a strategii

Podnikatelský model jako součást strategie se prolíná celým procesem tvorby strategie. Tento model popisuje v základě to, jak podnik funguje, jak je organizován, jak mění produkt na to klíčové – přeměňuje hodnotu na aktiva, která jsou ve formě finančních prostředků klíčovým vstupem pro fungování organizace. Je to vlastně živý organismus, který má kolem sebe svůj […]

Model řízení strategie a její realizace

Strategie je součástí základního fungování organizace. Každá organizace má svou strategii v určité formě vytvořenou. Její úspěch však záleží na jejím správném nastavení a postupné realizaci. Teprve samotná realizace strategie nám může zaručit její úspěch. Strategii chápu jako souhrnný dokument, který obsahuje osm základních bodů. Ten poslední bod -realizace- je tou klíčovou částí celé pyramidy. […]

Manažer změn a role průmyslového inženýra

Průmyslového inženýrství prošlo v posledních letech velkým vývojem a muselo velmi rychle reagovat na nové potřeby průmyslu a nových podnikatelských systémů. Firmy začaly řešit digitální transformaci, automatizaci a musely velmi rychle reagovat na změny. Přesto stojí před každým průmyslovým inženýrem nová výzva v nových dimenzích podnikatelského systému – role průmyslového inženýra v předvýrobních a vývojových […]

Štíhlý podnik a strategie zaměřená na realizaci

Dnes, možná i více než za poslední dekádu vnímáme výrazné změny kolem sebe v rámci našeho podnikatelského prostředí. Křivka růstu se zpomalila, v některých případech zastavila a v těch horších případech se výrazně propadá. Není možné donekonečna zvyšovat obrat a produkovat stále více výrobků tak výrazným tempem, jak jsme to měli možnost sledovat v posledních […]